Wim Spapens. Schrijft over allerlei onderwerpen.
Menu Nijmegen een Romeinse zeehaven

Nederland in de laat-Romeinse Tijd

Keizer Hadrianus (76-138) heeft zo ongeveer alle hoeken van het Imperium Romanum gezien. In zijn fictieve memoires (1958), geschreven door Marguerite Yourcenar (1903 - 1987), anagram/pseudoniem voor Marguerite Cleenewerck de Crayencour (verder gemakshalve aangeduid met MY), vertelt hij dat hij een jaar in Germania verbleef in verband met het aanleggen van erdedigingswerken langs de Rijn. Na dat gedaan te hebben, zegt hij, is hij “langs Belgische en Bataafse vlaktes stroomafwaarts tot de monding van de Rijn gevaren. […] De huizen van de haven van Noviomagus, gebouwd op palen, leunden tegen de schepen die aangemeerd lagen aan hun drempel; zeevogels zaten op de daken.” Van daaruit stak hij over naar Brittannia, waar, zo vertelt hij,
Londinum een hele winter lang, het effectieve centrum van de wereld werd.2 Hoe wist MY dat Nijmegen toen aan zee lag? Op welke bron beroept zij zich? Of moeten we ons die vraag helemaal niet stellen omdat het om fictie gaat en niet om wetenschap?
Daarmee zouden we de schrijfster tekort doen.
Ik heb geprobeerd het spoor terug te vinden.

Lees verder in PDF, ... klik hier

 

rNijmegen een Romeinse zeehaven

Agenda

Wim Spapens is altijd bezig met het schrijven van artikelen.

Zijn laatste artikelen.

Twistappel Elzas Lotharingen


Schilderkunst Op Franse Postzegels

Email Wim Spapens