Wim Spapens. Schrijft over allerlei onderwerpen.
Menu Komt het Frans niet van het Latijn?

Komt het Frans niet van het Latijn?

Komen het Frans en de andere Romaanse talen (Italiaans, Spaans, Roemeens enz.) van het Latijn? Ja, zo is ons altijd geleerd. Nee, durft men tegenwoordig te zeggen, maar dat wordt in kringen van romanisten beschouwd als ‘vloeken in de kerk’. Deze problematiek heeft nu ook SEMafoor bereikt. In het februarinummer van dit jaar schrijft Ruud van Veen (blz. 30): “Als het er op aan komt durven ook taalkundigen de Romaanse talen niet direct met het Latijn in verband te brengen. Er zit altijd wel iets tussen. Laten we dat ‘iets ertussen’ maar Romaans noemen.” Een paar regels daarvoor lezen we: “Het valt immers op dat de moderne Romaanse talen eigenlijk veel meer op elkaar lijken dan op het Latijn, waaruit ze voortgekomen zouden zijn.”

Le français ne vient pas du latin 1 van Yves Cortez en het artikel Pourquoi la langue française n’est pas une langue latine 2 van Frédéric Malmartel zouden als bronnen voor deze citaten kunnen dienen.

Lees verder in PDF, ... klik hier.

r

Agenda

Wim Spapens is altijd bezig met het schrijven van artikelen.

Zijn laatste artikelen.

Twistappel Elzas Lotharingen


Schilderkunst Op Franse Postzegels

Email Wim Spapens