Wim Spapens. Schrijft over allerlei onderwerpen.
Menu Info Wim Spapens

. geboren 8 mei 1936
. gymnasium (1954), doctoraal Frans/kunstgeschiedenis Universiteit Nijmegen (1960)
. getrouwd met Elly de Caluwé (1963), vier kinderen, zeven kleinkinderen
. zeven keer van baan/bijbaan veranderd: in Breda:
Mencia de Mendozalyceum;
NHTV: hogeschool voor toerisme;
Mariakweekschool: opleiding MULO-leraren Frans;
KMA: Franse militaire vaktaal;
in Tilburg: Katholieke Leergangen: MO-opleiding leraren Frans;
Moller Instituut: lerarenopleiding;
ESCAPE: promoten computerprogramma’s voor de meeste middelbare-schoolvakken.
. hobby’s indertijd: o.a. promoveren (Franse militaire terminologie, 1550-1660), maar toen ik een brief kreeg van de universiteit van Metz (F) dat ik daar ‘sans autres formalités’ kon promoveren, heb ik dat niet gedaan…
. hobby’s naderhand: o.a. geschiedenis van Breda:
Bredase kerken door de eeuwen heen (2008);
Bredase architectuur in Europees perspectief (zie internet: wimspapens.nl):
zaten wij in Breda stil toen ze in Milaan (1778) de Scala bouwden? Nee, in die tijd bouwden wij in dezelfde stijl ‘De Olyton’ in de Boschstraat.
Artikelen o.a. Jean de La Fontaine had geen Grieks in zijn ‘pakket’,
Komt het Frans niet van het Latijn?
. was een verdienstelijk lange-afstandloper (1969-2005):
Breda-Tilburg 1 uur, 15 minuten, 10 seconden en dergelijke.
Gehandicapt sinds heupbreuk in december 2005.
Helaas geldt ook voor mij dat succes in het verleden behaald geen garantie is voor de toekomst.
. lid van probusclub ‘De Molenley’ sinds 2002;
2008 programmacommissaris;
2009 voorzitter;
jaarlijkse lezing o.a. Nederland als bezettende mogendheid, Hitler en de schone kunsten, De islam in de moderne literatuur, Bootvluchtelingen, Van Goghs ‘dubbele bodems’, De zuidelijkste Nederlanden, Over kunst.

 

Agenda

Wim Spapens is altijd bezig met het schrijven van artikelen.

Zijn laatste artikelen.

Twistappel Elzas Lotharingen


Schilderkunst Op Franse Postzegels

Email Wim Spapens